General 93 849 53 99
Comercial 93 846 69 38
comercial@proalan.es

Atraients d’insectes

La utilització de les proteïnes hidrolitzades com a matèria base en els atraients d’insectes, ja siguin barrejades amb insecticides autoritzats (en polvorització aèria o terrestre) o aplicades directament en trampes, s’ha convertit en la solució més eficaç en el control de plagues.

PROALAN té una proteïna hidrolitzada registrada com a substància activa d’acord amb la Legislació Europea vigent i amb un gran poder d’atracció de la mosca de la fuita (Ceratitis Capitata), la mosca de la cirera (Rhagoletis Cerasi) la mosca de la oliva (Bactrocera Oleae) i altres insectes que danyen els fruits.

Per a més informació contacti’ns a comercial@proalan.es