General 93 849 53 99
Comercial 93 846 69 38
comercial@proalan.es

Salut animal

Durant la seva vida, els animals pateixen situacions adverses que, al perjudicar la seva salut, entorpeixen la seva línia normal de creixement amb repercussions negatives sobre el seu rendiment ramader i industrial. L’objectiu de tota explotació ramadera és aconseguir el màxim rendiment productiu i això passa, necessàriament,  per procurar que els animals no emmalalteixin i, si ho fan, que la seva salut i benestar es restableixi el més aviat possible.

Els multiaminoàcids subministrats per PROALAN són la solució ideal per als Laboratoris de Salut Animal, que poden utilitzar-los per a formular especialitats que ajudin a reforçar els mecanismes de defensa i permetre a l’animal de gaudir de l’estat de salut òptim en el mínim temps possible.

Per a més informació contacti’ns a comercial@proalan.es