General 93 849 53 99
Comercial 93 846 69 38
comercial@proalan.es

PROALAN, S.A.

QUI SOM

La obtenció dels aminoàcids i els pèptids, com a nucli central d’una nutrició altament especialitzada, han estat l’objectiu i la missió que ha orientat als nostres científics i tècnics des de la fundació de PROALAN l’any 1974. El resultat de la dedicació i l’esforç del nostre equip ha estat el desenvolupament d’una amplia gamma d’hidrolitzats de proteïna coneguts amb la marca NORLAN.

Amb seu a Granollers, a 30 km de Barcelona, PROALAN ja ha ampliat les seves fronteres fins a fer arribar NORLAN a la majoria de països, 45 anys d’experiència exportant a Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica ens avalen. La inquietud per una bionutrició solidària ha motivat la feina de l’equip humà de PROALAN a buscar les millors solucions nutricionals útils per a tots els components del nostre entorn.

L’afany per la millora de la qualitat de vida ha orientat la investigació i el desenvolupament de productes destinats a la cura de l’ésser humà, els animals i els vegetals.

TECNOLOGIA

La tecnologia d’hidròlisi ha estat desenvolupada i assajada pel nostre equip de científics abarcant els més ampli espectre de possibilitats via tèrmica, enzimàtica, àcida i alcalina, aplicant, en cada cas, ja sigui per la proteïna o per l’aplicació, l’estimada més convenient, abarcant, pel que es refereix al seu coneixement i capacitat tècnica per a hidrolitzar-les, la més amplia gamma de proteïnes naturals disponibles en el mercat.

  • Hidròlisi àcida i enzimàtica:

La sel·lecció del tipus d’hidròlisi, àcida o enzimàtica, actualment les utilitzades majoritàriament a les nostres instal·lacions, es basa principalment en les característiques organolèptiques i la quantitat d’aminoàcids lliures i pèptids desitjats en l’hidrolitzat final. L’ús d’aquests dos tipus d’hidròlisis garanteix el manteniment de la característica “L” dels aminoàcids lliures obtinguts. Tals aminoàcids procedeixen del trencament dels enllaços peptídics que els mantenen units a la proteïna inicial i, per tant, són els biològicament actius. Aquest és un fet científicament provat i que pot trobar-se en nombroses referències bibliogràfiques.

  • Hidròlisi de proteïnes d’origen animal i d’origen vegetal:

La sel·lecció del tipus de proteïna, animal o vegetal, utilitzada com a primera matèria, es basa principalment en l’ús de l’hidrolitzat final i, per tant, en la major eficàcia segons l’organisme viu que el rebi i que el client desitgi.

Aquesta gran flexibilitat tecnològica, unida al coneixement de les necessitats de cada mercat, ens porta a poder obtenir dues línies de productes:

  1. Productes estàndard: Hidrolitzats de proteïna fabricats regularment a les nostres instal·lacions amb unes especificacions preestablertes.
  2. Productes a mida: Hidrolitzats de proteïna fabricats d’acord amb unes característiques acordades amb els clients tals com l’origen de la proteïna, riquesa proteica, aminograma, quantitat d’aminoàcids lliures, etc.

CERTIFICACIONS

REACH

PROALAN compleix amb tots els processos aplicables per a la millora de la protecció de la salut humana i el medi ambient en el marc que estableix el Reglament (CE) 1907/2006 (REACH) que regula la fabricació, comercialització i ús de substàncies i mescles químiques.

ECOCERT

PROALAN compta amb la certificació de productes aptes per la seva aplicació com a bioestimulants en agricultura ecològica d’acord amb el reglament (CE) 848/2018 i el Reglament (CE) 1165/2021.  Controlat per ECOCERT F-32600.